08-409 100 00

Tjänster

Protegi erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom brandskyddsområdet. Allt ifrån vidareutbildning av personal till byggnadstekniska kontroller som integritetstest för rum. Utbildningarna skräddarsys så att det passar alla typer av verksamheter och antal deltagare. Våra utbildningar håller hög kvalitet och samtliga utbildare är certifierade samt har stor erfarenhet inom deras utbildningsområden.

Protegi erbjuder bl.a. följande utbildningar:

  • Heta arbeten
  • HLR (Hjärt-lungräddning)
  • D-HLR (Hjärt-lungräddning med defibrillator)
  • Brandfarlig vara
  • Grundläggande brandskydd
  • SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

Kontakta oss för mer information om våra utbildningar och hur vi kan hjälpa dig med utbildningspaket skräddarsytt utifrån dina specifika förutsättningar och behov.