Automatiska Släcksystem – Ansulex R-102

Släcksystem R-102 med Ansulex släckvätska.
Ansulex R-102 är speciellt framtaget för brand i fritöser, grillar, filter och ventilationskanaler och skyddar fler restauranger från brand än något annat kökssläcksystem.
Vätskan släcker effektivt oljebränder och kyler samtidigt heta ytor i släckzonen. Vätskan är en kaliumbaserad saltlösning som är ofarlig för personal och lätt att sanera efter aktivering. Ansulex har även marknadens lägsta pH värde och är därmed skonsamt mot kökets rostfria inredning.

Ansulex kombinerar en flexibel konstruktion med en effektiv släckvätska som snabbt dämpar lågor och kyler ner heta ytor, samtidigt som det genererar ett starkt ångsäkrande täcke som förhindrar återantändning. Ansulex upptäcker och dämpar även brand i ventilationsutrustning, bl.a. fläktkåpor, trummor, ventilationskanaler och fettutdragare.

Aktivering sker via smältlänkar, dessa placeras normalt i filterhuset under frånluftsanslutningen. När smältlänken utsätts för hög värme så brister den och systemet aktiveras. Smältlänkar kan väljas mellan 138-260 grader.

Viktiga egenskaper är:

  • De rostfria släckmedelsbehållarna tar liten plats och monteras i anslutning till köket
  • Lågt pH-värde är skonsamt mot kökets rostfria inredning
  • Systemet utlöses automatiskt men kan även utlösas manuellt
  • Ansulexvätskan hindrar från återantändning
  • Släckvätska är ofarlig för personal och kan lätt tvättas bort efter släckning

Kontakta oss om du vill veta mer kring släcksystem Ansulex