08-409 100 00

Automatiska Släcksystem

Automatiska släcksystem består av ett flertal komponenter som tillsammans verkar för att släcka en brand så snabbt och effektivt som möjligt.

Det finns olika typer av släcksystem som alla har specifika egenskaper vilket gör släckanläggningen till en komplett brandskyddsåtgärd. Släcksystem med gas används fördelaktigt i slutna utrymmen så som serverhallar och ställverk. Gasen verkar i hela utrymmet och motverkar att branden fortgår. Enskilda objekt så som transformationer, verkstadsmaskiner och liknande utrustning kan skyddas med vattendimma genom ett så kallat punktskydd.