08-409 100 00

Rökluckor räddar liv

Brandgasventilatorer eller Rökluckor som de kallas, har en viktig del i en byggnads brandskydd.

Rökluckan skall evakuera ut brandröken som är giftig och kan vara explosiv. I ett trapphus i ett bostadshus är det viktigt både för utrymning av de boende och för brandkårens arbete; så att de kan jobba tryggt och säkert. I en industrilokal kan det också vara en åtgärd för att få ned temperaturen på branden och slippa brandspridning till intilliggande brandceller. Rökluckor skall manövreras av räddningstjänsten/brandkåren i normalfallet. I en del fall finns det krav från brandingenjör eller brandkår/räddningstjänst att luckan/luckorna skall öppnas med automatik t ex med hjälp av rökdetektor.