08-409 100 00

R - 102 släcksystem för kök med Ansulex 

Släcksystem R-102 för kök skyddar fler restauranger från brand än något annat system. R-102 släcksystem innehåller en flexibel design med ett extremt effektivt släckmedel ANSULEX som har Lågt pH och förvaras flytande. ANSULEX slår snabbt ner lågor och kyler heta ytor samtidigt som de skapar ett filt liknande hölje som hjälper till att förhindra åter antändning.

Ansulex R102 är ett mekaniskt system med både manuell- och automatisk aktivering. Detta är ett krav enlig NFPA17A.

Manuell aktivering sker via ett draghandtag som placeras på lämplig plats i köket. Normalt på väggen vid närmsta nödutgång. Vid tillbud så drar personalen i handtaget och systemet aktiveras omedelbart.

Automatisk aktivering sker via smältlänkar. Dessa placeras normalt i filterhuset under frånluftsanslutningen. När smältlänken utsätts för hög värme så brister den och systemet aktiveras. Lämpligt gradtal för aktivering beror på vilken typ av kök som skyddas. Smältlänkar kan väljas mellan 138-260 grader.

Släckvätskan ANSULEX släcker effektivt oljebränder och kyler samtidigt heta ytor i släckzonen. Vätskan är en kaliumbaserad saltlösning som är ofarlig för personal och lätt att sanera efter aktivering. Ansulex har marknadens lägsta pH värde och är därmed skonsamt mot kökets rostfria inredning. 

Se ett filmklipp över systemet