08-409 100 00

Novec 1230

Ett släcksystem med Novec 1230 består av en eller flera trycksatta släckmedelsbehållare, rörsystem med munstycke, centralapparat och detektion. Släckanläggningen aktiveras automatiskt via detekteringen eller manuellt via en larmtryckknapp. Vid aktivering av släcksystemet strömmar släckmedlet genom rörsystemet och ut i munstycket. 

Miljö aspekt

Novec 1230 är ett kemiskt släckmedel framtaget av 3M för att möta kravet från marknaden på ett effektivt släckmedel för att bekämpa brand samtidigt som man vill ha minimal negativ påverkan på miljön. Tidigare generationer av kemiska släckmedel som HFC-föreningar har visats sig ha negativ påverkan på miljön.

Att släcka med Novec 1230

För att bekämpa branden arbetar Novec 1230 med att kyla heta ytor som uppstår vid en brand och sänker inte syrehalten i rummet.

Koncentrationen av Novec 1230 vid aktivering av ett släcksystem är i normala fall omkring 5,3 % till 5,6 %. Släcksystem med Novec 1230 har en tömningstid på 6 sekunder till 10 sekunder beroende på hur systemet designas.

Användningsområden

Automatiska släckanläggningar med Novec 1230 kan användas för att skydda många olika typer av utrymmen mot en brand. Några typiska applikationer är:

  • Datahallar & Serverrum
  • Tele sationer
  • Kontrollrum
  • Ställverk
  • UPS-Rum

Personsäkerhet

Novec 1230 har en mycket hög säkerhetsmarginal och lämpar sig utmärkt att använda i normalt bemannade utrymmen. Novec 1230 är ett effektivt släckmedel som har en släckande effekt långt under säkerhetsnivåerna för Novec 1230.