08-409 100 00

Intertgas

Ett släcksystem med Inertgas består av trycksatta släckmedelsbehållare, rörsystem med munstycke, centralapparat och detektion. Släckanläggningen aktiveras automatiskt via detekteringen eller manuellt via en larmtryckknapp. Vid aktivering av släcksystemet strömmar släckmedlet genom rörsystemet och ut i munstycket. 

Miljö aspekt

Inertgaser finns redan i atmosfären, således bidrar inertgaser varken till en förtunning av ozonskiktet eller bidrar negativt till växthuseffekten. Inertgasen i sig kan inte reagera kemiskt med andra ämnen vilket innebär att det inte bildas några farliga restprodukter vid släckning med en inertgas.

Att släcka med Inertgas

Ett släcksystem med inertgas används framförallt i slutna utrymmen och bekämpar branden genom att sänka syrenivån i utrymmet till den nivå där en brand inte längre kan fortgå. Syrehalten i ett rum är i normala fall 20,9% och vid aktivering av ett släcksystem med inertgas reduceras syrehalten till mellan 10% - 15 % beroende på vilken typ av brand man förväntar sig. I släcksystem använder man vanligast blandningar av inerta gaser för att uppnå optimal släckande effekt. Två av de vanligaste gas blandningarna är IG-55 som är en blandning av Nitrogen och Argon (50%-50%) och IG 541 är en blandning av Nitrogen, Argon och koldioxid (52%-40%-8%)

Personsäkerhet

Inertgasen komprimeras i högtrycks behållare till 200 bar och 300bar. Inertgasbehållare skall alltid handskas med försiktighet och av utbildad personal. I utrymmen där syrehalten förväntas under stigastiga 10% får inte vara normalt bemannade. En syrehalt under 10% har skadlig fysisk påverkan på personer som vistas i utrymmet.