08-409 100 00

Högtryckssprinkler.

Säkra, miljövänliga och effektiva släckningssystem med vattendimma.

Högtryckssprinkler är en vidareutveckling av den välbeprövade konventionella formen av vattensprinkler som funnits i över hundra år. 

Högtryckssprinkler kräver bara ca en tiondel av vattenåtgången jämfört med konventionell sprinkler för att lika effektivt släcka en brand.

Detta gör högtryckssprinklern idealisk för känsliga miljöer som exempelvis museum, bibliotek och kulturskyddade byggnader där traditionell släckning med lågtryckssprinkler, som är den vanligaste släckningsmetoden, skulle göra för stor skada.

Högtryckssprinkler -en växande trend på landsidan.

Högtryckssprinkler användes tidigare främst inom sjöfart och offshoreindustri men har kommit allt mer till användning i konventionella byggnader.

Idag skyddas flera stora byggnader i Sverige med högtryckssprinklersystem. Bland annat Kungliga Hovstallet, Älgarås medeltida träkyrka, Malmö Nya Latinskola och Universitetsbiblioteket i Lund.

Flexibelt system

Fler upptäcker fördelen med systemen som är säkra och effektiva, och som flexibelt anpassas efter behoven. Det är möjligt att punktskydda små områden som motorrum, kök eller fläktsystem likväl som stora industribyggnader, vårdhem och vägtunnlar.

Systemet är även flexibelt på så sätt att det går att använda vid alla former av bränder, från brand i en fritösanläggning till dolda bränder som annars kan vara svåra att komma åt med andra släcksystem.

Högtryckssprinkler kan aktiveras med alla typer av detekteringssystem. Det går att välja både manuell och automatisk aktivering. Risken för falsklarmsaktivering är nästintill obefintlig.

Vattendimma är även idealiskt för vårdhem och andra boenden där människor på grund av olika funktionshinder eller ålder har begränsade förmågor att hantera tradionell släckutrustning som brandsläckare och brandfiltar eller att förflytta sig vid en uppkomst av brand. De allra flesta utrymmen går att skydda med vattendimma.

Smidiga och säkra installationer

Den mindre vattenmängden gör att rör och andra installationsmaterial blir smidigare och diskretare än vid tradionella sprinklersystem. Det är möjligt att göra mer estetiska installationer.

För att åstadkomma de små dropparna som är mindre än 1 mm i diameter, det vill säga dimman, används 100-150 bars tryck vilket kan jämföras med vanliga sprinkler som jobbar med <10 bars tryck. Dimman ger egenskaper som påminner om gas. Ventiler, rör och pumpar är gjorda av rostfritt stål vilket garanterar säkerhet och gör dem tåliga.

Systemen kan kopplas till befintlig vattenförsörjning eller till fristående vattenreservoarer. Brist på vatten behöver inte vara ett hinder då så små kvantiteter krävs att det ofta går att lösa med fristående vattenbehållare.

Principerna för aktivering är densamma som för konventionella sprinkler det vill säga "torra" rör med öppna munstycken alternativt "våta" rör med bulbmunstycken.

Brandskydd med miljöhänsyn

Vid en aktivering av systemet används enbart vatten utan några övriga tillsatser. Inga tillsatser i övrigt används heller i systemen. Pumparna använder endast rent vatten som smörjmedel.

Då det enbart används små mängder vatten varav det mesta förångas minskar även skadesaneringen efter eventuell släckning. Även det en miljövinst.

Pumparna är energisnåla och har låg ljudnivå.

All form av sprinklersystem har lång hållbarhet, ofta lika lång som resterande byggnad. Det blir inga slit och slängprodukter som belastar miljön.