08-409 100 00

Brandskydd för hela fastigheten

Protegi tillhandahåller olika typer av byggnadstekniska brandskyddssystem. Vi har brandgardiner som ersätter brandcellsindelningar och brandportar. Brandgardinerna uppfyller alla krav i regelverken för olika brandklasser. Vi har även rökgasventilationssystem eller rökluckor som de även kallas.

System för brandtätning är även det ett område som ingår i det byggnadstekniska brandskyddet. Dessutom har vi ett brett sortiment av olika typer av brandposter vare sig det är utanpåliggande brandpostskåp, infällbara skåp eller rullar.