08-409 100 00

Brand och utrymningslarm.

En brandlarmanläggning  ska automatiskt upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppfylla sitt syfte krävs därför att installationen utförs på korrekt sätt samt att det finns en väl fungerande organisation som kan vidta rätt åtgärd vid ett brandlarm.

I en automatisk brandlarmanläggning ingår olika typer av detektorer. Detektorerna kan till exempel vara i form av en aspirerande detektor som aktiverar en släckanläggning. Tillsammans med våra samarbetspartners som är en certifierade anläggarfirmor enligt SBF 1008:2 erbjuder vi kompletta brandlarm enligt SBF 110:7. Vi levererar också alla typer av utrymningslarm enligt SBF:s rekommendationer.