08-409 100 00

Aktiv rökdetektor

Den aspirerande detektorn är en högteknologisk detektor som kan programmeras att upptäcka rökpartiklar i mycket små mängder. Det gör den aspirerande detektorn till det självklara valet när snabb rökdetektering krävs.

Detektorn aspirerar luft via samplinghål i ett rörnätverk till den centralt placerade enheten. Luften filtreras och sugs in i detektorkammaren där väldigt små mängder rök kan upptäckas med hjälp av ljusteknologi. Information om enhetens status visas på en informativ display. Detektorn har flertalet reläutgångar som kan användas för att vidarebefordra uppkomsten av larm. Möjligheten att programmera den aspirerande detektorns känslighet i olika larmnivåer gör den till en flexibel detektor. Den aspirerande detektorn finns i olika utföranden som passar allt ifrån den mindre datahallen till den större industrilokalen.