08-409 100 00

Om Protegi

Protegi är en övergripande leverantör av brandskyddssystem. Vi levererar och installerar alla typer av integrerade systemlösningar inom brandskyddsområdet. Med vår långa och breda erfarenhet inom brandskyddsområdet kan vi hjälpa alla typer av kunder, stora som små att hitta rätt brandskyddslösning. Vi analyserar kundens behov och skapar ett anpassat brandskydd som uppfyller normkrav som finns. Vi är en pålitlig, kunnig och trovärdig leverantör av brandskyddsprodukter i systemlösningar.

Stor erfarenhet och kunskap från bygg- och säkerhetsbranschen

Bakom Protegi står en stark ägarkonstellation med stor erfarenhet och kunskap från bygg- och säkerhetsbranschen. Vi som arbetar inom Protegi har alla lång erfarenhet inom olika produktspecialiteter inom brandskydd.

Protegi är behörig anläggarfirma gassläck i enlighet med SBF 1002:3 Klass A Inertgas och Klass C Novec.