Installation och Underhåll.

Protegi har tillgång till projekterings samt underhåll- och installationspersonal över hela landet och hjälper er oavsett var ni finns.

Underhåll & Service:

Underhåll och service av din brandskyddsutrustning säkerställer att din brandskyddsåtgärd fungerar på ett korrekt sätt vid en eventuell brand. Underhåll och service av ditt brandskydd innebär både tekniska och administrativa åtgärder och säkerställer att ditt brandskydd kommer att bibehålla funktionen den är avsedd för under hela dess livslängd. 

Arbetsområden är: 

Vi utför underhåll och service på av alla typer av brandskydd så som fast installerade släcksystem för kök som Ansulex R-102 med Ansulex. Vi utför även service på automatiska gassläcksystem för datahallar, ställverk, kabelkällare och likande slutna utrymmen. Vi är utbildade för att utföra service och installation av gassläcksystem med Novec 1230 och inertgas.


Kontakta oss om du vill veta mer kring installation och underhåll av släcksystem