08-409 100 00

Installation och Underhåll

Protegi har tillgång till projekterings, underhåll och installations personal. Vi har även ett brett kontaktnät med kompetenta samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Underhåll & Service:

Underhåll och service av din brandskyddsutrustning säkerställer att din brandskyddsåtgärd fungerar på ett korrekt sätt vid en eventuell brand. Underhåll och service av ditt brandskydd innebär både tekniska och administrativa åtgärder. Det säkerställer att ditt brandskydd kommer att utföra funktionen den är avsedd för under hela dess livslängd. 

Arbetsområden är: 

Vi utför underhåll och service på av alla typer av brandskydd så som fast installerade släcksystem för kök som Ansul R-102 med Ansulex. Vi utför även service på automatiska gassläcksystem för datahallar, ställverk, kabelkällare och likande slutna utrymmen. Vi är utbildade för att utföra service och installation av gassläcksystem med Novec 1230 och inertgas.