Brand och utrymningslarm.

En brandlarmanläggning  ska automatiskt upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppfylla sitt syfte krävs därför att installationen utförs på korrekt sätt samt att det finns en väl fungerande organisation som kan vidta rätt åtgärd vid ett brandlarm.

I en automatisk brandlarmanläggning ingår olika typer av detektorer. Detektorerna kan till exempel vara i form av en aspirerande detektor som aktiverar en släckanläggning. Tillsammans med våra samarbetspartners som är en certifierade anläggarfirmor enligt SBF 1008:2 erbjuder vi kompletta brandlarm enligt SBF 110:7. Vi levererar också alla typer av utrymningslarm enligt SBF:s rekommendationer. 

Aktiv rökdetektor

Den aspirerande detektorn är en högteknologisk detektor som kan programmeras att upptäcka rökpartiklar i mycket små mängder. Det gör den aspirerande detektorn till det självklara valet när snabb rökdetektering krävs.

Detektorn aspirerar luft via samplinghål i ett rörnätverk till den centralt placerade enheten. Luften filtreras och sugs in i detektorkammaren där väldigt små mängder rök kan upptäckas med hjälp av ljusteknologi. Information om enhetens status visas på en informativ display. Detektorn har flertalet reläutgångar som kan användas för att vidarebefordra uppkomsten av larm. Möjligheten att programmera den aspirerande detektorns känslighet i olika larmnivåer gör den till en flexibel detektor. Den aspirerande detektorn finns i olika utföranden som passar allt ifrån den mindre datahallen till den större industrilokalen.


Kontakta oss om du vill veta mer kring brandlarm, & utrymningslarm.